2015-04-10

Nowość w ofercie SWIMER!

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

- szkody powstałe w ubezpieczonych zbiornikach w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i lawiny, kradzieży z włamaniem, rabunku lub usiłowania ich dokonania 
- przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem zbiorników, 
- błędy w obsłudze zbiornika spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących zbiornik,
- celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
- działanie sił odśrodkowych,
- nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz zbiornika, implozję,
- dostanie się ciała obcego.

Ubezpieczenie zbiornika wraz z zawartością! Opłata już od 268,26 zł rocznie.

W sprawie poznania szczegółów skontaktuj się z naszym Regionalnym Przedstawicielem Handlowym. 

Contactez-nous
nous allons vous conseiller, préparer une offre, recommander un distributeur, livrer et lancer un investissement
Contacts

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 733 857 334
export@swimer.pl

Avez-vous des questions? Écrivez-nous: