Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. I Oś priorytetowa: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu”


Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyników prac badawczo-rozwojowych, pozwalających na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest zbiornik magazynowy do substancji płynnych o pojemności 20 000 litrów. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest odpowiedzią na problem braku na rynku zbiorników wykonanych z polietylenu do magazynowania substancji płynnych o takiej pojemności, zbieżnej z pojemnością cysterny, która dostarcza do klienta zamówioną substancję. Ogólny zakres działań obejmuje zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R. Do maszyn i urządzeń planowanych do zakupu w ramach projektu należą: wilgotnościomierz, gęstościomierz, plastometr, waga laboratoryjna, urządzenie rotacyjne, grubościomierz ultradźwiękowy, spektrofotometr, młyn do mielenia tworzyw sztucznych, drukarka 3D, pulweryzator.

Wartość projektu: 2 638 414,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 179 778,92 zł


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/swimer/ftp/swimer_com_pl/modules/mod_susnet_likebox/mod_susnet_likebox.php on line 18